İşletmede Mesleki Eğitim

3+1 Eğitim Modelinin açılımı nedir?

Eğitim ve öğretimin; ilk 3 döneminin (1, 2 ve 3. yarıyıl) Meslek Yüksekokulumuzda, son döneminin (4.yarıyıl) ise ilgili sektörel işletmelerde “İşletmede Mesleki Eğitim” dersi adı altında tam zamanlı uygulamalı eğitim olmasıdır.

İşletmede Mesleki Eğitimin Amacı nedir?

  • Meslek yüksekokulu-Sanayi iş birliği ile öğrencilerin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek,
  • Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak

İşletmede Mesleki Eğitim Dersi

  • İlgili eğitim programlarının öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde yaptıkları uygulamalı bir derstir.
  • Ders SEÇMELİ olup; ilgili programlarda öğrenim gören öğrenciler isterlerse seçeceklerdir.
  • 4. yarıyılda (veya takip eden yarıyıllarda) 16 hafta, haftanın en az 5 iş günü ve günde 8 saat olacak şekilde uygulanır

 

Yönerge ve Formlar

1. Yönerge (Adana Meslek Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi)

2. İşletmede Mesleki Eğitim Denetleme Formu

3. Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Raporu