Misyon, Vizyon, Hedefler

Üniversitemizin Misyonu

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, yüksek nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde insanlık yararına sunmaktır.   

Üniversitemizin Vizyonu

Bölgesel insan ve doğal kaynak zenginliğini araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerine yansıtarak dünyada tanınan öncü bir üniversite olmak.  

Misyonumuz

Mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek, ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Hedeflerimiz

  • Ülkemizin ve bölgemizin nitelikli teknik ve meslek ara elemanı ihtiyacını sağlayabilmek.
  • Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak.
  • Ülkenin ve bölgenin yeni sektörel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni programlar oluşturmak.
  • Üniversite sektör iş birliğini tesis ederek öğrencilere uygulama ve istihdam imkânı yaratmak.