Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Genel Bilgi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında normal öğretim, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretim ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılında uzaktan öğretimle eğitime başlamıştır.

Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Bölümümüzde öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmaya çalışılmaktadır.

Programın Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yasası’na uygun olarak bu hizmetleri yapmaya aday olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programın Hedefi

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkanları

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri, bankalar, sigorta şirketleri, uluslararası işletmeler, her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümü, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

·         Ekonomi

·         İktisat

·         İşletme

·         İşletme Bilgi Yönetimi

·         İşletme Enformatiği

·         İşletme Yönetimi

·         İşletme-Ekonomi

·         Lojistik Yönetimi

·         Maliye

·         Muhasebe

·         Muhasebe Bilgi Sistemleri

·         Muhasebe ve Denetim

·         Muhasebe ve Finans Yönetimi

·         Muhasebe ve Finansal Yönetim

·         Uluslararası Finans

·         Uluslararası Finans ve Bankacılık

·         Uluslararası İşletme

·         Uluslararası İşletmecilik

·         Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

·         Uluslararası Ticaret

·         Uluslararası Ticaret ve Finans

·         Uluslararası Ticaret ve Finansman

·         Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

·         Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik