Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Programı

Genel Bilgi

Bilgisayar programcılığı programı, 1990–1991 eğitim-öğretim yılında teknik programlar bölümü bünyesinde normal öğretim, 2000- 2001 yılında ikinci öğretim ve 2004–2005 yılında uzaktan öğretim programına başlamıştır.

Bilgisayar sektörü(Bilgi ve İletişim Sektörü), küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insan yaşamında iş ve ulaşım için harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır.

Teknolojik gelişmeler, bu ihtiyaçların karşılanmasında hızla ilerlerken servis ve üretim alanında yepyeni bir sektör ve istihdam alanı doğurmuştur. Bu alanda dünya çapında faaliyet gösteren çeşitli firmalar ortaya çıkmıştır. Firmalar Bilim ve teknolojiye paralel olarak ürün çeşitliliğini hızla artırmıştır. Sektördeki rekabet, ürün çeşidi ve kalitesi yanında servis sağlama alanında da yoğunluk kazanmıştır. Bu rekabet sonucu sektör, gün geçtikçe daha da yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir.

Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak Bilişim Sektöründe üretim ve servis ağı alanında önemli yatırımlar yapılmakta ve buna bağlı olarak da nitelikli teknik personel istihdamında artış görülmektedir.

Günümüzde bilişim araçlarının günlük hayattaki kullanım oranındaki hızlı artış sonucu bilgisayar cihazların üretimi ve servis hizmeti ile ilgili mesleklerde gelişmelerin olduğu, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, vasıflı eleman ihtiyacı ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler sağlayacaktır.

Programımızda öğrencilere, doğrudan bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller eğitim yaklaşımı sunulmaktadır.

Programın Amacı

Özel ve Kamu Sektörlerinde, Bilgisayar yazılımlarının yazılması, bilgisayar bakımı, onarımı ve montajının yapılması, bilgisayarların ağa bağlanması ve ağda çıkabilecek problemlerin çözülmesi, bilgisayar ve iletişim konularında teknik danışmanlık yapılması, işletim sistemlerinin kurulması, ağ ve bilgisayar güvenliği gibi bilgi ve iletişim sektöründe görev yapabilecek teknik ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar programcılığı önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkânları

Program mezunları, 'Bilgisayar Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, bilgisayar ağlarının kurulmasında, bilgisayarların bakım ve onarımının yapılmasında, işletim sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar yazılımlarının yazılmasında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.

Programa Kabul Şartları

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

·         Bilgisayar Mühendisliği

·         Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

·         Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

·         Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

·         Bilgisayar-Enformatik

·         Bilişim Sistemleri Mühendisliği

·         Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

·         Endüstri Mühendisliği

·         Fizik

·         Statistik

·         İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

·         Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

·         Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

·         Matematik-Bilgisayar

·         Meteoroloji Mühendisliği

·         Bilgisayar Bilimleri

·         Uzay Mühendisliği

·         Yazılım Mühendisliği