Elektronik ve Otomasyon

Elektronik ve Otomasyon Bölümü çatısı altında;

Elektronik Teknolojisi Programı örgün ve ikinci öğretimde, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı ise uzaktan öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Bölüm Başkanı

Bölüm Öğretim Elemanları