İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Genel Bilgi

Adana Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, 1993 yılında “İklimlendirme-Soğutma Programı” adıyla Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Program 2000 yılından itibaren ikinci öğretime öğrenci almış; bu süreç 2015-2016 öğretim yılında sona ermiştir.  Program, tekniker adaylarına eğitim imkânı sağlamaktadır.

Program, 2002 yılından itibaren MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Geliştirme Projesi kapsamında, Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Beyazevler yerleşkesi içine taşınmış ve halen bu yerleşkede eğitime devam etmektedir. İklimlendirme Teknolojisi Programı her yıl 1. öğretime toplam 60 öğrenci almaktadır. 

İklimsel koşulların tüm dünyada değişmesi, küresel ısınmanın varlığını devam ettirmesi, mevsimsel değişikliklerin oluşması gibi etmenler, İklimlendirme- Soğutma Teknolojisinin varlığını ve kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Gıda ürünlerinin üretimiyle tüketilmesi arasında gerekli olan koruma ve taşıma sürecinde soğuk zinciri sağlamak yine İklimlendirme- Soğutma teknolojilerinin önemli şekilde kullanıldığı alanlardan birisidir. İklimlendirme ve soğutma, yaşamın ve üretimin her alanında çok yaygın şekilde kullanılmakta ve gelecekte de yoğun şekilde kullanılacaktır.

Bu işlevlere sahip İklimlendirme Soğutma Teknolojileri alanlarında; donanımlı, bu teknolojilerin kurulum, servis, bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan ve enerjiyi verimli şekilde kullanabilecek nitelikte teknik elemanlara ihtiyaç duymaktadır. 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak teorik ve pratik uygulamalarla teknik eleman olma becerisi sağlamaktadır.

Programın Amacı

İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, servis ve bakım işlerini yapan, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Programın Hedefi

İklimlendirme, soğutma ve havalandırma alanlarında artan ihtiyacı en hızlı ve kolay yollarla karşılayabilen, çağdaş bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı, derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj yapılması, mezuniyet için aranan şarttır.

İstihdam İmkanları

İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler; ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, doğal gaz sektörlerinde özel ve ilgili kamu ve kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir. 

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

·         Enerji Sistemleri Mühendisliği

·         Makine Mühendisliği