Radyo ve TV Programcılığı

Genel Bilgi

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Normal Öğretim ve İkinci Öğretim'le eğitime başlamıştır. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Radyo-TV Programcılığı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. Radyo-Tv teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Radyo-Tv teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında, rekabet, büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler, bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Programın Tanımı

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, ekip halinde çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen, kısaca meslek hayatının gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip radyo ve televizyon yapımcıları ve sunucuları yetiştirebilecektir.

Programın Amacı

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak gerek kamu kesimindeki gerekse özel sektördeki radyo ve televizyonlarda birçok iş ve faaliyetler, Radyo ve Televizyon Programcılığı meslek elemanları aracılığıyla yürütülebilecektir. Sonuç itibariyle, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, işletmelerin program yapımı ve sunumu alanlarında sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Gelişen teknoloji ortamında her gün daha da önem kazanan iletişim, medya, program yapımı ve sunumu gibi konularda verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirilmesi örgün öğretimle birlikte, önemi her gün daha da artan uzaktan öğretimle de hedeflenmiştir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkanları

Radyo ve Televizyon Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Radyo ve Televizyon Programcılığı sektöründe hizmet veren firmalarda istihdam edilebilir.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na başvurarak Açık Öğretim Fakültelerine girebilirler.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Radyo ve Televizyon Programcılığı Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları: 

 

 • Basın ve Yayın, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
 • Film Tasarımı
 • Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Fotoğraf ve Video
 • Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-TV Yayımcılığı, Gazetecilik
 • Radyo TV Yayıncılığı Görsel İletişim
 • Radyo ve TV Yayımcılığı, Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri