İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi Programı

Genel Bilgi

İnşaat Teknolojisi Programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında normal öğretim, 2010-2011 eğitim -öğretim yılında da ikinci öğretimle eğitime başlamıştır.

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.

Bu bağlamda bir inşaat teknikeri yapılara ilişkin mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilmeli, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve  teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilmeli ve ilgili detaylı raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilmelidir.

İnşaat sahasının topoğrafik yapısını çıkarıp, değerlendirebilecek; karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Mezunlarımızın yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için  yeterli teorik ve pratik  bilgi düzeyinde olmaları beklenmektedir.

İnşaat Teknikerleri: kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Doğruluk ve düzen içerisinde, bağımsız çalışabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olmak bir inşaat teknikeri için önemli özelliklerdir. Aynı zamanda çalışma hayatında profesyonel uzmanlar yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olmalıdır.

Nüfus artışı ve gelişen teknoloji, daha yüksek kapasitede ulaşım ağları, su kaynakları, mevcut yolların onarım ya da yeniden inşası, köprüler ve diğer yapıların tasarım ve inşasında, daha çok sayıda ve nitelikli inşaat teknikerine ihtiyacı beraberinde getirmektedir.

Programın Amacı

Bu programın amacı, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara teknik eleman yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Yapıların mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilen, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak ilgili raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen, inşaat sahasının topoğrafik yapısını çıkarıp, değerlendirebilecek; karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen, yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip olan, kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek beceriye sahip olan, doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olan teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Teknolojisi ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkanları

Program mezunları, her türlü yapı müteahhitlik hizmeti, konut inşaatı, fabrika inşaatı, alışveriş merkezleri inşaatı, yol inşaatı, baraj inşaatı, havalimanı inşaatı, liman inşaatı, su iletim hatları inşaatı, spor tesisleri inşaatları, yapı proje tasarım büroları, her türlü yapı denetim hizmeti, resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri, yerel yönetimlerin kontrollük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri, proje uygulama büroları, inşaat danışmanlık hizmeti veren birimler vb. yerlerde istihdam alanı bulabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

İnşaat Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

            ·         İnşaat Mühendisliği

            ·         Mimarlık