Makine

Makine Programı

Genel Bilgi

Makine Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da normal öğretimle eğitime başlamıştır.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılanma gibi etkenlere paralel olarak makine imalat, üretim ve tasarım sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir.

Günümüzde otomotiv, tekstil, gıda, eğitim, sağlık, turizm v.b. gibi alanlarda yeni hizmet alanların kurulması ve hizmete açılması ile yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, işletmelerde makine bilimi alanında çalışma yapabilecek nitelikte, bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen dünya koşullarını özümsemiş, meslek etiğine bağlı, kalifiye ara elemana ihtiyacını artırmıştır. Günümüz Türkiye'sinde bu işletme sektörlerinin daha üst bir düzeye ulaşabilmesi için bu alanda görev alacak, yetişmiş nitelikli makine teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda eğitim almış kişilerin sektörde çalışması verimliliği artıracaktır. Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilmektedirler. Çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, makine tezgâhlarının imalatı, montajı, bakım ve arıza teşhisini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.

Programın Amacı

Programın amacı; öğrencilerin çok iyi ve kaliteli bir eğitim almasının yanında, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca başta endüstriyel kuruluşlar olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların çeşitli kademelerinde, konusunda uzman, gerekli bilgi seviyesine sahip makine teknikeri olarak görev üstlenmelerini sağlamaktır. Üstlendiği görevde gerek kendisinin altında bulunan teknisyenden daha çok teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, gerekse kendisinin üstündeki mühendisten de daha çok uygulama bilgisine sahip olmasını sağlamaktır.   

Program Öğrenme Çıktıları

1.     Bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak,

2.     Teknik olanakların elverdiği ölçüde imalat işlemleri, malzeme teknolojisi, makine bilimi ve elemanları, makine tasarımı, enerji yönetimi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim gibi konularda eğitim verilerek öğrencilerin bu teknolojileri daha iyi kullanmalarını ve bu sektördeki kuruluşlarda daha üretken olmalarını sağlamak,

3.     Etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak,

4.     Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, bu sektörün alanlarında uygulama becerisi kazandırmak,

5.     Öğrencileri başarılı bir makine teknikeri kariyerine hazırlayarak fabrikalarda veya üretim şirketlerinde makine mühendisleri ile makine teknisyeni arasında koordinasyonu sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak,

6.     Öğrencilere bu program ile ilgili teknik konularda teorik ve pratik bilgileri kazandırarak tasarım, üretim, planlama, enerji verimliliği ve yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak,

7.     Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,

8.     Makine sektörü alanlarındaki problemleri belirleme, yeni makine teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmaktır.

 Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Teknikerliği  ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

Makine Programından Lisans Programlarına Dikey Geçiş Durumu

Önerilen Makine programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri alanlar oldukça fazladır. Bu 4 yıllık lisans bölümleri şunlardır:

·         Döküm Öğretmenliği,

·         Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,

·         Gemi İnşaatı Mühendisliği,

·         Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği,

·         İmalat Mühendisliği,

·         Kalıpçılık Öğretmenliği,

·         Makine Mühendisliği,

·         Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği,

·         Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,

·         Malzeme Mühendisliği,

·         Metal Öğretmenliği,

·         Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,

·         Otomotiv Mühendisliği,

·         Talaşlı Üretim Öğretmenliği,

·         Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği,

·         Üretim Mühendisliği.