Otomotiv

Otomotiv Teknolojisi Programı

Genel Bilgi

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojisi Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan hemen sonra TEMSA GLOBAL-Çukurova Üniversitesi arasındaki Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında TEMSA A.Ş ile entegre eğitim projesi uygulamaya sokulmuştur. Sektörün yoğun desteği ile teknik alt yapısını tamamlamış ve özellikle de öğretim elemanı eksikliği sektör tarafından karşılanmış, aynı zamanda Adana’da faaliyet gösteren yetkili otomotiv servisleri ile de işbirliğine başlamıştır. TEMSA Laboratuvarı ve Oto Elektrik ve Ölçme Laboratuvarı olmak üzere 2 adet laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlarda kesit araçlar ile çok sayıda çalışır durumda ve son model elektronik kontrollü motor mevcuttur. Bunların yanı sıra çalışır durumda çok nokta enjeksiyon sistemi simülatörü ile kesit motor ve diğer ekipmanlar mevcuttur. Laboratuvarda tüm araçlara yönelik bakım servis ve test ekipmanları bulunmaktadır. Otomotiv atölyesindeki motor ve aktarma organları üzerinde uygulamalı eğitimler sürdürülmektedir. Otomotiv programında yaşam boyu öğrenme amaçlı olarak sertifika eğitim çalışmaları devam etmektedir. TEMSA Global A.Ş. ile 9 Mart 2006 tarihinde imzalanan ikili protokol sayesinde belirli kontenjanlar çerçevesinde öğrencilerimize genel not ortalamalarına göre staj imkânı sunulmaktadır. Bunun yanı sıra mezuniyetten sonra önerilerimiz doğrultusunda ve belirli kriterler çerçevesinde yine sektör tarafından öğrencilerimize istihdam sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojileri alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriye yeterli düzeyde sahip, Türkiye’nin endüstriyel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, teknolojik gelişmeleri takip edip okuyabilen, girişken, öz güvenli, sorumluluklarını bilen, sorgulayıcı ve çözüm bulucu nitelikte insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Hedefi

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Otomotiv ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkânları

Program mezunları, 'Otomotiv Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri bilen, uygulayan, iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, üretilen ürün veya hizmetin kalitesiyle ilgili sorumluluk alabilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve teknik becerilere sahip teknikerler olarak yetiştirilmektedir. Programımız aynı zamanda öğrencilerimize akademik zekâyı, yaratıcı hayal gücünü, el becerilerini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Belirli kontenjanlar çerçevesinde mezuniyetten sonra önerilerimiz doğrultusunda ve belirli kriterler çerçevesinde yine sektör tarafından öğrencilerimize istihdam sağlanmaktadır. Mezunlarımızın ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Otomotiv Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2017 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Otomotiv Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

 

 

 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Uçak Gövde-Motor
 • Uçak Gövde-Motor Bakım