Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Adana Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamış olup hâlihazırda Turizm Eğlence ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak eğitim ve öğretime normal öğretim düzeyinde 40 öğrenci kontenjanıyla devam etmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimize Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında ön lisans diploması verilir.

Turizm sektörünün ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan kazandığı önem her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, seyahat alanında bölgemiz ve ülkemiz turizm sektörünün yoğun olarak ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman işgücü talebini karşılamak amacıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Seyahat, turistik aktivitelerin yapılması kararının alınmasındaki en önemli faktörlerin başında gelen, teknoloji ve yeniliğin yoğun olarak kullanıldığı bir turizm alanıdır. Bu alanda çalışacak personelin niteliği sektörde kaliteli hizmetin sağlanması unsurunu beraberinde getirecektir. Kaliteli hizmetin sağlanması da turist ile turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin nitelikli olarak gerçekleşmesini doğuracaktır. Turizm sektörünün geliştiği ülkelerde, sektör için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü altında yer alan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun olacak öğrencilerin meslek tanımı;  Seyahate ilişkin her türlü işletmenin ön kabul, operasyon, rezervasyon, biletleme, konuk ilişkileri, yönetim ve pazarlama departmanlarında ilgili işleri kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip, sorumluluk alan, kendisini sürekli olarak yenileyen nitelikli turizm ve seyahat hizmetleri personelidir. Program,  seyahat alanına ilişkin her türlü altyapı ve üstyapıyla ilgili işletmelere ara personel yetiştirmek ve eğitim süresince sektördeki yenilikleri takip ederek ilgili tüm bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırabilmeyi amaçlar.

 

Seyahat Hizmetleri alanının, Turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak çalışma alanları oldukça geniştir. Günümüzde özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Programdan mezun olarak mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe; Tur Operatörleri, Seyahat Acenteleri, Fuar ve Organizasyon Şirketleri, Seyahat İşletmeleri, Araç Kiralama Şirketleri, Turizm Büroları vb. yerlerde iş imkânları bulabilmektedirler.