Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü çatısı altında;

Radyo ve TV Programcılığı Programı örgün ve ikinci öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Bölüm Başkanı

Bölüm Öğretim Elemanları