Staj Muafiyeti

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi’ nin Stajda Muafiyet başlıklı Madde 17. Maddesi uyarınca, öğrencilerimiz,

  • Öğretim gördüğü alandaki staj yapabileceği niteliklere sahip bir işyerinde fiilen çalışıyor veya daha önce çalışmış ise,
  • Çalışma süresinin 1(bir) yıldan az olmadığını SGK kayıtları, (barkodlu çıktı)
  • Ek olarak işyerinden alınacak, çalışılan pozisyon ve yapılan işlerle ilgili yeterli belgeyi de içeren resmi bir yazı ile çalıştığını belgeleyerek,
  • Ekteki form dilekçe ile birlikte Yüksekokulumuza başvurmaları durumunda,
  • Staj komisyonun önerisi ve MYO Yönetim Kurulu kararıyla staj yükümlülüğünden muaf edilmektedirler.

 

Staj Muafiyet Dilekçesi indirmek için tıklayınız.