Duyurular

...

Kayıdı Silinen Öğrencilere Duyuru

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 44. Maddesi ( c ) fıkrası uyarınca Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılan tarama sonucunda, Ç.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. Maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen koşulları sağlayamayarak mezun olamayacakları anlaşılan (azami öğretim süresini doldurmuş 2014 ve öncesi girişli, almadığı veya başarısız olduğu toplam ders sayısı 6 ve 6’ nın üzerinde olan) öğrencilerin "Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin 38. Maddesinin (c) fıkrası gereğince, Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun 23 Ekim 2018 tarih ve 33/13 sayılı kararı ile Yüksekokulumuzdan ilişikleri kesilmiştir.

Bu durumda olan öğrencilerimizin kimliklerini en kısa süre içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

01.11.2018

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ