Görev Tanımları

·         Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

·         Eğitim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         Bölüm Başkanı Görev Tanımı

·         Öğretim Üyesi Görev Tanımı

·         Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

·         Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

·         Özel Kalem Memuru Görev Tanımı

·         Kurul Memuru Görev Tanımı

·         Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Personel İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Koruma ve Güvenlik Sorumlusu Görev Tanımı

        Koruma ve Güvenlik Memuru Görev Tanımı

K        Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

·         Tahakkuk İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Eğitim ve Akademik Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Uzaktan Öğretim Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Görevlisi Görev Tanımı

·         Ulaştırma Sorumlusu Görev Tanımı

·         Ahşap İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Bilgisayar İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Basım İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektrik İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektronik İşler Sorumlusu Teknik Sorumlusu Görev Tanımı