Görev Tanımları

·         Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

·         Eğitim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         Bölüm Başkanı Görev Tanımı

·         Öğretim Üyesi Görev Tanımı

·         Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

·         Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

·         Özel Kalem Memuru Görev Tanımı

·         Kurul Memuru Görev Tanımı

·         Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Personel İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Koruma ve Güvenlik Sorumlusu Görev Tanımı

        Koruma ve Güvenlik Memuru Görev Tanımı

K        Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

·         Tahakkuk İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Eğitim ve Akademik Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Uzaktan Öğretim Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Görevlisi Görev Tanımı

·         Ulaştırma Sorumlusu Görev Tanımı

·         Ahşap İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Bilgisayar İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Basım İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektrik İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektronik İşler Sorumlusu Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

 

Ç.Ü. ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO/ALT BİRİMLERİNİN GÖREV DAĞILIMI

NO

BÜRO/ ALT BİRİM

ASIL GÖREVLİ

YEDEK GÖREVLİ

1

Özel Kalem-Kurul Memurluğu

Refika PUSUÇ

Tuğba KILCI

2

Personel İşleri

Ejder KAPLAN

-

3

Danışma-Yazı İşleri

Tuğba KILCI

Burak CERAN

4

Öğrenci İşleri

Cahit SAYIN

Esat CİHANGİR

5

Öğrenci İşleri

Esat CİHANGİR

Cahit SAYIN

6

Eğitim Akademik Hizmetler

Talat ACARCA

-

7

Uzaktan Öğretim

Yusuf POLAT

-

8

Tahakkuk

Cafer EMEN

Esat CİHANGİR

9

Mali İşler

Sibel KURU

Burak CERAN

10

Güvenlik Hizmetleri

Rafet BOZDOĞAN

Ali ŞEKER

11

Taşınır İşlemleri

Burak CERAN

Sibel KURU

12

Kalite

Ayşegül KAHRAMAN

-

13

Ulaştırma Hizmetleri

Hüseyin ATEŞ

Ali ALAN/Ahmet YILDIRIM

14

Teknik Hizmetler

Orhan ZEZGİN

Salih Zeki YİĞİT

15

Teknik Hizmetler

İbrahim KOZACIOĞLU

Salih Zeki YİĞİT

16

Teknik Hizmetler

Salih Zeki YİĞİT

İbrahim KOZACIOĞLU

17

Basım Ünitesi

Çetin ZENGİN

-

18

İç Hizmetler

Kemal BOZKURT

İbrahim KOZACIOĞLU

19

Hizmetli

Ahmet YILDIRIM

Ramazan KARTAL

20

Hizmetli

Mehmet MANTAŞ

Halil YILMAZ

21

Hizmetli

Halil YILMAZ

Mehmet MANTAŞ

22

Hizmetli

Ramazan KARTAL

Ahmet YILDIRIM

23

Hizmetli

Ali ALAN

Halil YILMAZ