Görev Tanımları

·         Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

·         Eğitim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

·         Bölüm Başkanı Görev Tanımı

·         Öğretim Üyesi Görev Tanımı

·         Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

·         Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

·         Özel Kalem Memuru Görev Tanımı

·         Kurul Memuru Görev Tanımı

·         Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Personel İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Koruma ve Güvenlik Sorumlusu Görev Tanımı

        Koruma ve Güvenlik Memuru Görev Tanımı

K        Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

·         Tahakkuk İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Eğitim ve Akademik Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Uzaktan Öğretim Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı

·         İç Hizmetler Görevlisi Görev Tanımı

·         Ulaştırma Sorumlusu Görev Tanımı

·         Ahşap İşler Sorumlusu Görev Tanımı

·         Bilgisayar İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Basım İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektrik İşleri Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

·         Elektronik İşler Sorumlusu Teknik Sorumlusu Görev Tanımı

 

Ç.Ü. ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO/ALT BİRİMLERİNİN GÖREV DAĞILIMI

NO

BÜRO/ ALT BİRİM

ASIL GÖREVLİ

YEDEK GÖREVLİ

1

Özel Kalem-Kurul Memurluğu

Refika PUSUÇ

Tuğba KILCI

2

Personel İşleri

Ejder KAPLAN

-

3

Danışma-Yazı İşleri

Tuğba KILCI

Burak CERAN

4

Öğrenci İşleri

Cahit SAYIN

Esat CİHANGİR

 

 

Esat CİHANGİR

Cahit SAYIN

5

Eğitim Akademik Hizmetler

Talat ACARCA

-

6

Uzaktan Öğretim

Yusuf POLAT

-

7

Tahakkuk

Cafer EMEN

Esat CİHANGİR

8

Mali İşler

Sibel KURU

Burak CERAN

9

Güvenlik Hizmetleri

Rafet BOZDOĞAN

Ali ŞEKER

10

Taşınır İşlemleri

Burak CERAN

Sibel KURU

11

Kalite

Ayşegül KAHRAMAN

-

12

Ulaştırma Hizmetleri

Hüseyin ATEŞ

Ali ALAN/Ahmet YILDIRIM

13

Teknik Hizmetler

Orhan ZEZGİN

Salih Zeki YİĞİT

 

 

İbrahim KOZACIOĞLU

Salih Zeki YİĞİT

 

 

Salih Zeki YİĞİT

İbrahim KOZACIOĞLU

14

Basım Ünitesi

Çetin ZENGİN

-

15

Ağaç İşleri Atölyesi

Sami GÜVEN

-

16

İç Hizmetler

Kemal BOZKURT

İbrahim KOZACIOĞLU

 

 

Ahmet YILDIRIM

Ramazan KARTAL

 

 

Mehmet MANTAŞ

Halil YILMAZ

 

 

Halil YILMAZ

Mehmet MANTAŞ

 

 

Ramazan KARTAL

Ahmet YILDIRIM

 

 

Ali ALAN

Halil YILMAZ