Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektronik ve Otomasyon Bölümü çatısı altında;

Elektronik Teknolojisi Programı örgün öğretimde, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı ise uzaktan öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir. Elektronik Teknolojisi Programı 2002-2003 akademik yılında, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı ise 2012-2013 akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü, günümüzde teknolojinin hızla ilerlediği ve endüstriyel süreçlerin giderek otomatikleştiği bir dönemde öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunan önemli bir alandır. Bu bölüm, öğrencilere elektronik devrelerin tasarımı, kontrol sistemleri, sensör teknolojileri, otomasyon sistemleri ve endüstriyel robotik gibi konularda uzmanlık kazandırarak, onları elektronik ve otomasyon alanında lider profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefler.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazandırarak, endüstri standartlarına uygun çözümler üretme yeteneği geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, endüstriyel otomasyonun ve dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde, öğrencilere ileri düzey teknolojilerle etkileşimde bulunma fırsatı sunarak, sektördeki yeniliklere adapte olmalarını sağlar. Elektronik ve Otomasyon Bölümü mezunları, endüstri, enerji, sağlık, otomotiv ve birçok sektördeki ihtiyaçları karşılayabilen ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen profesyoneller olarak önemli bir rol oynamaya adaydır.

Misyon

Bölümün misyonu, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak kendini sürekli iyileştiren ve geliştiren, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyon

Bölümün vizyonu, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası boyutlarda aranan, talep edilen ve belirleyici olma özelliği bulunan, verdiği kaliteli eğitim, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleriyle yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.