İnşaat Bölümü

İnşaat Bölümü çatısı altında;

İnşaat Teknolojisi Programı örgün öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

İnşaat Bölümü, modern dünyanın altyapı ihtiyaçlarına yönelik mühendislik becerilerini ve yapı inşasıyla ilgili bilgileri birleştiren önemli bir alandır. Bu bölüm, öğrencilere yapı tasarımı, inşaat mühendisliği, malzeme bilimi, proje yönetimi ve yapı güvenliği konularında geniş bir eğitim sunarak, geleceğin inşaat profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlar.

İnşaat Bölümü, öğrencilere teorik bilgilerini pratik uygulamaya dönüştürme fırsatı tanıyarak, saha deneyimleri ve stajlar aracılığıyla sektörle iç içe bir eğitim sunar. Ayrıca, sürdürülebilir inşaat teknikleri, yeni malzeme kullanımı ve teknolojik gelişmelere odaklanarak, öğrencilerin modern inşaat endüstrisinin dinamiklerine ayak uydurmasını sağlar. İnşaat Bölümü mezunları, bina tasarımı, altyapı projeleri, şantiye yönetimi ve proje danışmanlığı gibi çeşitli sektörlerde liderlik pozisyonlarında başarılı bir kariyere yönelebilirler.

Misyon

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, ilgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, inşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, gelişen teknolojileri takip edebilen ve iş dünyasında tercih edilen, alanı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk ve etik değer bilincine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim-öğretim kalitesini uluslararası seviyeye yükseltmiş ve sektör tarafından istenilen özelliklere sahip nitelikli teknik eleman yetiştirebilen,  üniversite-sektör işbirliğini esas alan, evrensel boyutta etik değerlere sahip, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, yenilikçi ve sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.