Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Bölümü çatısı altında;

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı örgün ve uzaktan öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Muhasebe ve Vergi Bölümü, iş dünyasının finansal yönetimi ve vergi mevzuatının karmaşıklığına odaklanarak, öğrencilere mali hesaplamalar, finansal raporlama ve vergi planlaması gibi konularda geniş bir bilgi yelpazesi sunan kritik bir disiplindir. Bu bölüm, öğrencilere muhasebe prensipleri, finansal analiz teknikleri ve vergi düzenlemeleri konularında derinlemesine bir anlayış kazandırarak, onları mali alanlarda etkili kararlar alabilen uzmanlar olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Muhasebe ve Vergi Bölümü, öğrencilere pratik deneyim kazandırmak amacıyla staj ve saha çalışmaları gibi uygulamalı öğrenme fırsatları sunar. Ayrıca, güncel muhasebe yazılımları ve vergi uygulamalarına odaklanarak, öğrencileri iş dünyasındaki teknolojik ve yasal gelişmelere hazırlar. Muhasebe ve Vergi Bölümü mezunları, muhasebe firmalarında, finans departmanlarında, vergi danışmanlık şirketlerinde veya kendi işlerini kurarak çeşitli sektörlerde başarılı kariyerlere adım atabilirler.

Misyon

Misyonumuz, mali müşavirlik bürolarının veya ticari şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak ara elemanı yetiştirmektir. Misyonumuz, öğrencilerimize muhasebe alanındaki temel bilgileri ve muhasebecilik mesleğinin önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme, finansal yapıyı analiz etme becerileri kazandırmaktır.

Vizyon

Hızla değişen iş dünyasında sektörel değişim ve dönüşümleri takip ederek okul-iş dünyası işbirliğini esas alan muhasebe alanında uygulama ağırlıklı, kurum ve kuruluşların beklentilerini karşılayacak bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.