Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik Programı ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, 2009 yılında ISCED 97 sistemine göre oluşturulan yapılanma ile Elektrik ve Enerji Bölümü adı altında birleştirilmiştir.

Elektrik ve Enerji Bölümü'nde Elektrik Programı örgün, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı örgün öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Elektrik ve enerji bölümü, günümüzdeki teknolojik ilerlemenin ve endüstriyel gelişmelerin temelini atan bir alandır. Bu bölüm, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında uzmanlık sağlar. Öğrencilere, elektrik mühendisliği, enerji sistemleri ve sürdürülebilir enerji alanlarında geniş bir bilgi yelpazesi sunarak, elektrik ve enerji sektörlerinde lider olmalarını hedefler.

Elektrik ve enerji bölümü, öğrencilere güç sistemleri, kontrol sistemleri, elektrik devreleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırır. Ayrıca, endüstri standartlarına uygun olarak tasarım yapma, problem çözme yetenekleri geliştirme ve yenilikçi projeler üretme becerisi kazandırarak, öğrencilere sektörde liderlik etmeleri için sağlam bir temel oluşturur. Elektrik ve enerji bölümü, enerji ihtiyacının sürekli arttığı bir dünyada, öğrencilere sürdürülebilir ve yenilikçi enerji çözümleri konusunda önemli bir rol oynamak için gereken bilgi ve becerileri sunar.

Misyon

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli elektrik ve iklimlendirme ve soğutma teknolojileri teknikerini yetiştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası boyutlarda örnek bir elektrik ve enerji bölümü olmaktır.