Kurullar

BİRİM KALİTE KOORDİNASYON KURULU

Görevi

Ünvanı

Adı ve Soyadı

Görev Süresi

Başkan

Öğr.Gör.Dr.

Ali Kemal UĞUR

26.01.2024 - 26.01.2027

Üye

Prof.Dr.

Halil KIRNAK

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Öğr.Gör.Dr.

Özlem ERDEM YILMAZ

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Öğr.Gör.Dr.

Zeynep ERÇEN

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Yük. Sek.

Yusuf BAĞCI

26.01.2024 - 26.01.2027

Üye

Öğrenci

Melike İSPİR

 
       

BİRİM EĞİTİM KOORDİNASYON KURULU

Görevi

Ünvanı

Adı ve Soyadı

Görev Süresi

Başkan

Öğr.Gör.Dr.

Ali Kemal UĞUR

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Doç. Dr.

Mehmet ESEN

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Doç. Dr.

Mesut ÖZONUR

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Öğr.Gör.Dr.

Burcu Sultan ABBAK KAÇAR

11.05.2022 - 11.05.2025

Üye

Yük. Sek.

Yusuf BAĞCI

26.01.2024 - 26.01.2027

Üye

Öğrenci

Mehmet Furkan KILINÇ

 
       

BİRİM DANIŞMA KURULU

Görevi

Ünvanı

Adı ve Soyadı

Görev Süresi

Başkan

Prof. Dr.

Nuriye SAY

07.10.2022-07.10.2024

Başk. Yard.

Öğr.Gör.

Mahir Can KAÇAR

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Öğr.Gör.

Erdoğan ŞİMŞEK

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Öğr.Gör.

Sabri Can EKERER

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Dış Paydaş

Bora KOCAMAN

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Dış Paydaş

Süleyman ÇETİN

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Dış Paydaş

Suat KAMBER

07.10.2022-07.10.2024

Üye

İdari Pers.

Cahit SAYIN

07.10.2022-07.10.2024

Üye

Öğrenci

Deniz BRAUN

 

Üye

Öğrenci

   
       

ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KURULU (BARGEK)

Görevi

Ünvanı

Adı ve Soyadı

Görev Süresi

Başkan

Doç. Dr.

Doç. Dr. Mesut ÖZONUR

 

Üye

Doç. Dr.

Doç. Dr. Mehmet ESEN

 

Üye

Doç. Dr.

Doç. Dr. Ali Can YILMAZ

 

Üye

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Şükrü Çetin İLİN

 

Üye

Öğr. Gör. Dr.

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK