Kurullar

BİRİM KALİTE KOORDİNASYON KURULU

S.No

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

1

Öğr. Gör. Dr. Ali Kemal UĞUR

Başkan

26.01.2024 - 26.01.2027

2

Prof. Dr. Halil KIRNAK

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

3

Öğr. Gör. Dr. Özlem ERDEM YILMAZ

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

4

Öğr. Gör. Dr. Zeynep ERÇEN

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

5

Yük. Sekreteri Yusuf BAĞCI

Üye

26.01.2024 - 26.01.2027

6

Melike İSPİR

Öğrenci Temsilcisi

 

 

BİRİM EĞİTİM KOORDİNASYON KURULU

S.No

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

1

Öğr. Gör. Dr. Ali Kemal UĞUR

Başkan

11.05.2022 - 11.05.2025

2

Doç.Dr. Mehmet ESEN

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

3

Doç.Dr. Mesut ÖZONUR

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

4

Öğr.Gör.Dr.Burcu Sultan

ABBAK KAÇAR

Üye

11.05.2022 - 11.05.2025

5

Yük. Sekreteri Yusuf BAĞCI

Üye

26.01.2024-26.01.2027

6

Mehmet Furkan KILINÇ (Öğrenci)

Üye

 

 

BİRİM DANIŞMA KURULU

S.No

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

1

Prof. Dr. Nuriye SAY

Başkan

07.10.2022-07.10.2024

2

Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR

Üye

07.10.2022-07.10.2024

3

Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

Üye

07.10.2022-07.10.2024

4

Öğr. Gör. Sabri Can EKERER

Üye

07.10.2022-07.10.2024

5

Bora KOCAMAN

Dış Paydaş

07.10.2022-07.10.2024

6

Süleyman ÇETİN

Dış Paydaş

07.10.2022-07.10.2024

7

Suat KAMBER

Dış Paydaş

 

8

Yusuf BAĞCI

Yük. Sekreteri

 

9

Deniz BRAUN (Öğrenci)

Üye

 

 

BİRİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KURULU (BARGEK)

S.No

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

1

Doç. Dr. Mesut ÖZONUR

Başkan

-

2

Doç. Dr. Mehmet ESEN

Üye

-

3

Doç. Dr. Ali Can YILMAZ

Üye

-

4

Öğr. Gör. Şükrü Çetin İLİN

Üye

-

5

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK

Üye

-

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI KURULU

S.No

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Görev Süresi

1

Öğr. Gör. Dr. Berfu GELEN

Başkan

-

2

Öğr. Gör. Ümit Yaşar BAL

Üye

-

3

Öğr. Gör. Edanur ÖZCANLI

Üye

-

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Hakan ÖZKAN

İşveren Vekili

Fatih ZENGİN

İş Güvenliği Uzmanı (A)

Öğr. Gör. Dr. Gülcan TÜRKOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Abdulvahap SAYGIN

Üye

İbrahim KOZACIOĞLU

Sendika Temsilcisi

Kemal BOZKURT

Destek Elemanı