Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü çatısı altında;

Çocuk Gelişimi Programı örgün ve uzaktan öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, bireylerin sağlıklı gelişimini desteklemek, çocuk ve gençlerle etkileşimde bulunmak, toplumlar arasında olumlu bir değişim yaratmak isteyen bireyleri hedefleyen bir alanı temsil eder. Bu bölüm, öğrencilere çocuk gelişimi, pedagoji, psikoloji, sosyal hizmetler ve gençlik çalışmaları konularında geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi sunarak, onları çocuklarla ve gençlerle ilgili sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilecekleri donanımla yetiştirir.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, öğrencilere pratik uygulama, saha deneyimi ve staj imkanları sunarak, gerçek dünya deneyimleriyle teorik bilgilerini birleştirmelerine fırsat tanır. Ayrıca, etik değerlere saygı, empati, iletişim ve problem çözme becerilerini vurgulayarak, mezunlarına toplumda çocuk ve gençlerin refahına yönelik etkili bir şekilde hizmet verme yeteneği kazandırır. Bu bölüm, öğrencileri çocuk ve gençlik odaklı kariyerlerine hazırlayarak, onlara sosyal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma katkıda bulunma fırsatı sunar.

Misyon
Sürekli olarak yeniliğe açık, yaratıcı, toplum yararına çalışan okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarındaki çocuklarla yakından ilgilenen çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, çocukların bütünsel gelişimine yönelik  eğitimleri verebilen, demokratik toplumun gerektirdiği duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.