Çocuk Gelişimi Programı

Temel Bilgiler

Çocuk Gelişimi Programı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ile kendi adına iş yeri açabilecek elemanları yetiştirmek amacına yöneliktir. Bu sayede Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi eğitimle ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirmek ve ülkemizin eğitim politikası gereği okul öncesi eğitim alanındaki okullaşma ve eğitim oranının arttırılması doğrultusunda gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi Programı, ilk olarak 2003- 2004 Eğitim- Öğretim yılında II. Öğretim programına öğrenci kabul etmiş, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Uzaktan Öğretim ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ise Normal Öğretim programlarına öğrenci almıştır. Çocuk Gelişimi Programında iki öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çocuk Gelişimi programının amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleriyle öğrencilerine yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetiştirdiğimiz öğrencilerin, sahip olduğu bilgi ve donanımı özel ve meslek yaşamına aktarabilen, ülkesinin ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bulunduğu çevre için sosyal projeler geliştiren, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, sorunlar karşısında özgün fikirler ve çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. BURCU SULTAN ABBAK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. BURCU SULTAN ABBAK

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. BURCU SULTAN ABBAK

Oryantasyon Sorumlusu

HABİBE ÖZER YANARKAYA

Amaç

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin yanında onlara müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu çocuklarının eğitim ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uygulayıcı, yaratıcı ve geliştirici niteliğe sahip çocuk gelişimi ve eğitimi sunan, kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Çocuk Gelişimi Programı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ile kendi adına iş yeri açabilecek elemanları yetiştirmek amacına yöneliktir.

Kayıt Kabul Koşulları

Çocuk Gelişimi Programına; sınavla alım olmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu'nun ilgili mevzuatında yer alan bilgiler dahilinde öğrenci alımı yapılmakta olup, programa yerleşme puan türü ise TYT’ dir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin "Okul Öncesi Öğretmenliği", "Özel eğitim öğretmenliği" ile "Çocuk Gelişimi" lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Staj

Staj uygulaması yoktur.

Uygulamalı Ders

"Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama I ve II" dersleri kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında dersin sorumlu öğretim elemanlarının gözetiminde mesleki becerilerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitim

Programda İşletmede Mesleki Eğitim uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencileri erasmus ile staj imkanı kazanabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında, oyuncak üretici şirketlerinde, çocuk yayıncılığı alanlarında tasarım, tanıtım veya pazarlamacı görevinde, çocuk gelişimi meslek elemanı olarak, ihtiyaç halinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında ücretli öğretmen olarak istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.