Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Hesaplaması

AKTS, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci iş gücü, sadece ders saatine bağımlı olmayıp öğrencinin derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. tüm faaliyetleri için harcadığı zamanı esas alarak hesaplanır.

Çukurova Üniversitesinde, Ocak 2006 yılından beri programda yer alan her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi kullanılıyor iken, 2013-2014 öğretim yılından itibaren Üniversitemizde sadece AKTS kredisi kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizde öğrenci iş yükünü belirlemek üzere, web üzerinden ve basılı anketler uygulanmaya başlanmıştır. Bu anket aracılığı ile 3 başlıkta veri değerlendirilmektedir:

1) Öğretim elemanının performansı,
2) Dersin öğretme süreci (dersin öğrenciye olan meslekî katkısı),
3) Öğrencinin iş yükü (çalışma süresi, harcanan süre, saat, sınav için harcanan süreler).

Bu bilgilere göre AKTS kredileri güncellenmekte ve bu sayede derslerin programları yenilenmektedir. AKTS hesaplanması ECTS User’s Guide eşliğinde yapılmaktadır. Buna göre üniversitemizde 1 AKTS=25-30 saatlik iş yükü aralığında kabul edilmektedir. Bir yıl boyunca, tüm derslerden alınan kredilerin toplamının 60 AKTS olması zorunluluğuna uyulmaktadır.

Çukurova Üniversitesinde bir yarıyıldaki (17 hafta) uygulama ve AKTS hesaplama örneği aşağıdaki gibidir;

1 yarıyıl = 14 hafta ders + 1 hafta ara sınav +2 hafta final sınavı =30 AKTS