İşletmede Mesleki Eğitim

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLENDİRME

1. Öğrenciler için İşletmede Mesleki Eğitim Bilgilendirme Sunumu (Kısa zamanda eklenecektir.)

2. İşletmeler için İşletmede Mesleki Eğitim Bilgilendirme Sunumu (Kısa zamanda eklenecektir.)

 

FORMLAR

1. İME Öğrenci Katılım Talep Formu (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

2. İME Aday Tekniker Talep Formu (İşletme tarafından doldurulacaktır.)

3. İME Öğrenci Başvuru Formu (Öğrenci ve Sorumlu Öğretim Elemanı  tarafından doldurulacaktır.)

4. İME İşsizlik Fonu Bilgi Formu (Öğrenci ve İşletme  tarafından doldurulacaktır.)

5. İME İşletme Değişiklik Talep Formu (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

6. İME Aday Tekniker Denetleme Formu (Sorumlu Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.)

7. İME Aday Tekniker Aylık Devam Çizelgesi (İşletme Eğitici Personeli tarafından doldurulacaktır.)

8. İME Aday Tekniker İşletme Değerlendirme Formu (İşletme Eğitici Personeli tarafından doldurulacaktır.)

9. İME Aday Tekniker Başarı Değerlendirme Formu (İME Bölüm Komisyonu tarafından doldurulacaktır.)

10.İME Aday Tekniker Memnuniyet Değerlendirme Formu (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

11. İME İşletme Memnuniyeti Değerlendirme Formu (İşletme tarafından doldurulacaktır.)

12. İME Öğrenci Uygulama Raporu (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

 

MEVZUAT

1. YÖK Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

2.  Çukurova Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

3. Adana Meslek Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

 

Not: Yönerge ve formları indirmek için üzerlerine tıklayınız.