Duyurular

...

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları Çevrimiçi (Online) yapılacaktır.

Üniversitemiz Senatosunca, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında;

Yüksekokulumuzda Yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.