Etkinlikler

...

YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİ

YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİ

 

Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik, 4 Kasım 2023 tarihinde Oyuncu/Eğitmen Başar UĞUR tarafından ‘Oyun Kurma, Yaratıcı düşünme yolları ve Tiyatro Sporu ile Drama İlişkisini Sağlama’ konuları hakkında seminer verilmiştir. Bölüm hocaları Öğr.Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK KAÇAR ve Öğr.Gör. Habibe ÖZER YANARKAYA, yüksekokul personeli ve  öğrencilerimiz seminerde yer almışlardır.

 

DRAMA EĞİTMENLİĞİ WORKSHOP

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ

2 Oturum / 5 saat

 

PROGRAMIN AMACI

Okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenleri için hazırlanmış bir programdır. Yaratıcı drama liderliği bağlamında, yaratıcı dramanın ve tiyatro sporunun iç içe işlendiği bir atölye çalışmasıdır. “Oyun Kurma Yöntemi” becerisini farklı bakış açıları ile tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu yöntem ile “Spontane Düşünme ve Canlandırma Yöntemleri” kullanarak, eğitmenlerin kendi oyun kurma yöntemlerini keşfetmeleri hedeflenmektedir.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 

1. Oturum : (2,5 saat)

• Yaratıcı drama ve tiyatro arasındaki farkların tanınması ve uygulamalı anlatımı.

• Tiyatro Sporu ve doğaçlama kavramlarının tanıtımı ve uygulamalı anlatımı.

• Spontane Oyun kurma yöntemlerinin tanıtılması ve uygulamalı anlatımı.

• Değerlendirme.

 

2. Oturum : (2,5 saat)

• Kazanım Cümleleri üzerinden uygulamalı oyun kurma.

• Hedef kazanımlar yolunda uygulamalı doğaçlama oyun kurma.

• Değerlendirme ve raporlama.

 

PROGRAMIN UYGULANMASI

Program, bir sunum çalışması değildir. Atölye çalışması süresince tüm katılımcılardan aktif olarak dahil olmaları talep edilir.

Atölye çalışmasının ilk oturumunda katılımcılara sunulan uygulamalı bilgilerin değerlendirilmesi, ekip çalışması ile ortaya çıkarılır.

İkinci oturumda ise her katılımcı, “drama lideri” kimliği ile ilk oturum sonunda kendisine verilen yönergeyi ekip ile paylaşır. Bu paylaşım uygulamalı şekilde yapılır. İkinci oturum sonunda yapılacak olan değerlendirme ve raporlandırma, mevcut ekibin yaratım sürecini anlatan ve yine ekibin kendine ait olan bir çıkarım oluşturacaktır.

Ekibin çalışma şartları ve atölyenin fiziki koşullarına göre iki oturum aynı gün içerisinde ya da iki ayrı gün içerisinde gerçekleştirilebilir.


Başar Uğur

1984 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da

tamamladıktan sonra 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi

Radyo-Tv Yayımcılığı bölümünden mezun oldu. Ardından

kazandığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro

Oyunculuk Bölümü’nden 2009 yılında birincilikle mezun oldu.

Takip eden yıllar içerisinde Adana Devlet Tiyatrosu’nda, Ankara

Devlet Tiyatrosu’nda ve İstanbul’daki farklı özel tiyatrolarda

profesyonel oyunculuk ve yönetmenlik deneyimlerinde bulundu.

2014 yılından bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir

Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almaktadır.

 

Ödülleri :

 

XVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri - Komedi Erkek Oyuncu

Uluslar arası Lions Dernekleri 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu 2022 - Jüri Özel Ödülü

XXIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri - En İyi Çocuk Yapım Ödülü

 

Yazdığı Sahnelenen Tiyatro Oyunları :

 

Zor Değil - (5/10) yaş Akran Zorbalığı temalı

Fantastik Bilim Avcıları - (5/10