Gıda Teknolojisi Programı

Gıda Teknolojisi Programı

Genel Bilgi

Gıda teknolojisi programı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında normal öğretim programına başlamıştır.

Gıda teknolojileri ile ilgili besinlerin ve içeceklerin geliştirilmesi için ilk araştırmalar ve çalışmalar 1800’lü yıllarda başlamıştır. İlk başladığı günden itibaren hızlı bir yükselişe sahip olmuştur. Günümüzde de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Buna bağlı olarak da gıda sektöründe vasıflı elman ihtiyacı ortaya çıktığı görülmektedir.

Programımızda gıda teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı izlenmektedir. Böylece, Gıda Teknolojisi eğitim programı, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

 

Programın Amacı

Programın amacı, üretilen gıdaların uygun teknoloji ve bilimsel ilkelere göre işlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini bilen, hızla artan dünya nüfusuyla beraber ortaya çıkan beslenme sorunlarına karşı yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini benimseyen, sorumluluk sahibi, kalite, gıda güvenliği, halk sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ve doğal kaynakları koruma konularında yeterli bilince sahip, gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol yapabilecek düzeyde gerekli cihazları kullanabilme etkinliği kazanmış, gıda maddesi üretim metotlarını bilen ve gıda üretim aşamalarında karşılaşılabilecek olası karmaşık ve/veya öngörülmeyen durumlarda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen çözümler üretebilen, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen gıda teknikerleri yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikli ara eleman yetiştiren bir program olmaktır.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda teknikerliği alanında ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

İstihdam İmkanları

Bu program mezunları “Gıda Teknikeri” ünvanlı elemanlar olarak, gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında, gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde, süpermarketlerin gıda üretim ve gıda kontrol bölümlerinde, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastanelerde ve benzeri gıda üreten şirketlerde, gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, özel sektör kurum ve kuruluşlarında hazır ve işlenmiş gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında çalışabilmektedir.

 

Programa Kabul Şartları

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar

Gıda Teknolojisi Programı mezunları ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Tercih edilebilecek lisans programları:

·         Gıda Mühendisliği

·         Kimya

·         Tarımsal Biyoteknoloji

·         Beslenme ve Diyetetik,

·         Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

·         Bitki Koruma

·         Gıda Teknolojisi

·         Tarımsal Genetik Mühendisliği