Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

Genel Bilgi

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, Toptan ve Perakende Satış Bölümü altında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında normal öğretimle eğitime başlamıştır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, gayrimenkul piyasası (emlak) gerek yarattığı katma değer gerekse de yarattığı istihdam açısından Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde yıllar itibariyle gözlemlenen hızlı nüfus artışı, kültürel değişmeler sonucu bölünen aileler, kentleşme olgusu, gelir düzeyindeki artış ve yaşam standardının yükselmesi emlak sektörünü ticari hayatta öne çıkan sektörlerden olmasını sağlamıştır.

Ancak sektördeki bu hızlı gelişme ve büyümeye rağmen sektörün önemli bir ayağını oluşturan ve sektör çıktısı olan gayrimenkulü arz – talep dengesi içinde pazarlama bileşenlerini en modern şekilde uygulayacak insan faktörünün olması gerektiği gibi donanımlı ve bilgili elemanlar sektöre kazandırılmalıdır. Sektör ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında her kesimden insanın bu işi meslek olarak yapabiliyor olması, sektörde bulunan birçok işverenin sektör hakkında eğitim almamış olduğu gözükmektedir.

Bu noktada sektöre eğitimli eleman yetiştiren emlak ve emlak yönetimi ön lisans programları önem kazanmaktadır. Yapılan ve yapılmakta olan yasal düzenlemelerle, bu alanda faaliyet gösterecek girişimcilerin mutlak bu konuda eğitim almış olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu anlamda sektörün insan kaynakları ihtiyacını karşılayacak şekilde, bölümümüzde öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmaya çalışılmaktadır.

Programın Amacı

Emlak ve emlak yönetimi ön lisans programı çağın gereklerini yakından takip eden, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu, öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında gayrimenkul değerleme çalışması yapabilme yeteneği kazanımlarını sağlamak, emlağın pazarlanması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığı yapacak mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Hedefi

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emlak ve Emlak Yönetimi ön lisans derecesine sahip olur.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkanları

Program mezunları, Milli emlak müdürlüğü, Tarım reformu genel müdürlüğü, Tapu kadastro müdürlüğü, Belediyelerin emlak müdürlüğü, Emlak ofisi açabilme, Emlak değerleme uzmanlığı, Emlak danışmanlığı, Emlak geliştirme uzmanlığı, Bankalar, Sigorta şirketleri, Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri, konut geliştirme ve finansmanı şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Emlak ve emlak Yönetimi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

  • İşletme
  • İktisat