Duyurular

...

Yaz Stajı Hakkında

2021 YAZ DÖNEMİ FİİLİ STAJ'A BAŞLAMA TARİHLERİ
DÖNEM STAJ'A BAŞLAMA TARİHİ STAJ EVRAKLARINI ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM TARİHİ
TEMMUZ 5 Temmuz 2021 01/06/2021 - 20/06/2021
AĞUSTOS 02 Ağustos 2021 01/07/2021 - 20/07/2021
     
1- Staj evrakları, Staj defterinin içerisindedir.
2- Staj defterini Adana Meslek Yüksekokulunun web sayfasından indirebilir ya da
A blok'un altındaki fotokopiciden temin edebilirsiniz.
3- Staj defterinin içerisindeki belgelerden;
* Staj Başvuru Belgesindeki bilgiler (staj yapacak olan öğrenciye ve staj yapılacak 
işyerine ait tüm bilgiler) doldurulduktan sonra öğrenci tarafından imzalanacak.
* İşyeri Staj Kabul Belgesindeki ilgili yerler öğrenci ve işyeri tarafından doldurulduktan 
sonra İşyerine kaşeletilip imzalatılacak; ayrıca bu belgedeki Okul-Sanayi Koordinatörü 
kısmı bölüm başkanına veya danışman hocaya imzalatılacaktır.
* Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu; Öğrencinin staj yaptığı işyeri; 
öğrenciye ücret ödeyecekse, işyerine ait bilgileri işyeri tarafından doldurulacak. İşyeri
ödeme yapmayacaksa bu belge doldurulmayacak, öğrenci işlerine teslim edilmeyecek.
4- Öğrenci SGK'lı olarak bir işyerinde çalışıyorsa ve stajınıda çalıştığı işyerinde yapacaksa 
Bölüm başkanı veya danışman hocasıyla görüştükten sonra, uygun görülmesi halinde 
yukarıdaki belgeleri doldurmasına gerek yoktur. Sadece staj defterini dolduracaktır.
5- Staj sırasında olası bir İŞ KAZASI durumunda okulumuza bilgi verilmesi zorunludur.
     
Stajla ilgili Öğrenci İşlerinin Sorumluluğu sadece S.G.K giriş ve çıkış işlemlerini
yapmaktır.
 
Stajla ilgi diğer sorularınızı DANIŞMAN HOCALARINIZ ile görüşebilirsiniz.