Duyurular

...

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yüz yüze yapılacaktır

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

 

Daha önce online (çevrimiçi) olarak yapılacağı belirtilen 2021-2022 Akademik yılı Zorunlu Yabancı Dil İngilizce dersi Muafiyet Sınavı, 25 Ekim 2021 tarihinde 12.05-12.55 saatleri arasında Meslek Yüksekokulumuz dersliklerinde yüz yüze olarak yapılacaktır.

Rektörlüğümüz 20/10/1998 tarih ve 623 sayılı yazısına göre bu sınava;

1. Hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara bu yıl kayıt yaptıran dersi ilk kez alacak öğrenciler,

2. Geçen yıl YADYO' da hazırlık eğitimi alan, ancak 2021-2022 akademik yılında öğrenimlerini

Türkçe olarak yürüten bölümlerde 1.sınıfa başlayacak öğrenciler,

3. Geçen yıl TÖMER'de Türkçe hazırlık eğitimi alan, bu yıl öğrenimlerini Türkçe olarak yürüten bölümlerde 1.sınıfa başlayacak yabancı uyruklu öğrenciler,

4. Daha önce kaydını dondurup, bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrenciler girebilecektir.

5. Dersi alttan alan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

6. Geldikleri üniversitede Zorunlu Yabancı Dil İngilizce dersini almış, yatay/dikey geçiş yaparak üniversitemizde öğrenimlerine devam edecek öğrenciler de bu sınava alınmayacaktır.

Sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.

Sınav bir defaya mahsus, yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

Başka bir tarihte muafiyet telafi sınavı yapılmayacaktır.

Sınava girmeyen/giremeyen öğrenciler dersi almak zorundadır.

 

 

ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ