Duyurular

...

Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı

 

2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce dersi muafiyet sınavı, 12 Ekim 2022 tarihinde 12:05- 12:50 saatleri arasında yüz yüze olarak yapılacaktır. Rektörlüğümüz 20/10/1998 tarih ve 623 sayılı yazısına göre bu sınava;

1) Hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara bu yıl kayıt yaptıran dersi ilk kez alacak öğrenciler,

2) Geçen yıl YADYO'da hazırlık eğitimi alan, ancak 2022-2023 akademik yılında öğrenimlerini Türkçe olarak yürüten bölümlerde 1.sınıfa başlayacak öğrenciler,

3) Geçen yıl TÖMER'de Türkçe hazırlık eğitimi alan, bu yıl öğrenimlerini Türkçe olarak yürüten bölümlerde 1.sınıfa başlayacak yabancı uyruklu öğrenciler,

4) Daha önce kaydını dondurup, bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrenciler girebilecektir.

5) Dersi alttan alan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

6) Geldikleri Üniversitede Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce dersini almış, yatay/dikey geçiş yaparak Üniversitemizde öğrenimlerine devam edecek öğrenciler de, bu sınava alınmayacaktır.

 

Sınav 50 (elli) adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 45 (kırkbeş) dakika olacaktır.

Sınav bir defaya mahsus, yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Başka bir tarihte muafiyet veya telafi sınavı yapılmayacaktır. Sınava girmeyen/giremeyen öğrenciler dersi almış sayılırlar.

Başvuru:

Öğrencilerimizin "SINAVA GİREBİLMESİ" için ÇÜBİS teki "Seçilen Dersler" sayfasındaki İngilizce ders kartının altındaki "MUAFİYET BAŞVURUSU YAP" butonuna basarak başvuru işlemini yapması gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili bilgilendirme görselleri: