Duyurular

...

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Eğitimin Yürütülmesine Dair Duyuru

Değerli öğrencilerimiz,

 

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yöntemiyle verilen derslerin 10 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Hibrit Eğitim (Yüzyüze + derse katılamayanlara video açıklamalı ders notu gibi paylaşımlarla Asenkron Eğitim) yöntemiyle yürütülmesine,

Ara Sınavların 2 Mayıs - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (açık uçlu, çoktan seçmeli, ödev, proje vb.) yapılmasına karar verilmiştir.