Duyurular

...

Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Başvurusu

Meslek Yüksekokulumuz 2023 yılı öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için Bölüm Öğrenci Temsilcileri ve Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi seçimleri yapılacaktır.

Öğrenci Temsilciliği aday başvuruları 06 Kasım-10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylık Başvurusu Nasıl Yapılacaktır?

Bölüm temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin, aşağıda linki paylaşılan Başvuru Formunu doldurması ve Yazı İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylık başvurusu için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a)      İlgili bölümün İkinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması (birinci sınıf öğrencileri aday olamazlar),

b)      Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)       Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç)       Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d)      Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e)      Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f)        Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

g)      Aday olduğu tarihte, öğrencilik süresi normal öğrenim süresini aşmamış ve devamsızlıktan dönem-ders kaybetmemiş olması,

ğ)      Üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler seçimlerde aday olamazlar ve oy kullanamazlar.

Seçim Süreci

  • Aday başvurusu olan Bölüm Temsilci seçimleri için oy verme yerleri, ilgili Bölüm tarafından duyurulacaktır.
  • Oy kullanacak öğrencilerin öğrenci kimliği mutlaka yanlarında olmalıdır.
  • Oy verme işlemleri 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
  • Seçim sonucunda seçime katılanların salt çoğunluğunu alan öğrenci Bölüm temsilcisi seçilir ve okulun web sayfasında ilan edilir.

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

Tarih

Açıklama

10 Kasım 2023

Öğrenci Temsilciliği Aday Başvurusu için Son Tarih

15 Kasım 2023

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

22 Kasım 2023

Bölüm Öğrenci Temsilcilerinin Kendi Aralarından Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi