Duyurular

...

COVID-19 Nedeniyle Kayıt Dondurma İşlemleri

Uzaktan eğitim sisteminde derslere devam edemeyen normal ve ikinci öğretim programı öğrencilerinin kayıtlarının dondurulması.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekleme - çıkarma işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları nedenleriyle uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurulurak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Bu nedenle, kaydını dondurmak isteyen normal öğretim ve ikinci öğretim programı öğrencilerimizin web sayfamızdan bulunan    (Covıd-19 Nedeniyle Kayıt Dondurma Dilekçesi) ile Yüksekokulumuza verecekleri veya PTT-Kargo ile gönderecekleri dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

COVID-19 nedeniyle kayıt dondurma işlemleri için gerekli duyuru ve belgelere aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

Uzaktan Eğitimde Derslere Devam Edemeyen Öğrencilerin Kayıtlarının Dondurulması ile ilgili duyuru

COVID-19 Nedeniyle Kayıt Dondurma Dilekçesi